پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی،پرینتر سه بعدی،چاپ سه بعدی،چاپگرسه بعدی

چاپ سه بعدی چاپ سه بعدی چاپ سه بعدی چاپ سه بعدی  

 

 

مقدم شما عزیزان را در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گرامی می داریم.

مکان: نمایشگاه بین المللی - سالن 6 غرفه 11      زمان: 14 تا 17 مهر

 

 

 

مشاهده وب سایت جدید

 

www.arka3dprinter.com

شرکت فن آوران آرکا در زمینه های ذیل فعالیت می نماید 

1- طراحی محصول

2- فروش فیلامنت

3- فروش پرینترهای سه بعدی صنعتی

4 - خدمات پرینت سه بعدی

ت کلیدی :

چاپ سه بعدی | پرینت سه بعدی | پرینتر سه بعدی | چاپگر سه بعدی