پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی،پرینتر سه بعدی،چاپ سه بعدی،چاپگرسه بعدی

>

ماده مورد استفاده برای نمونه سازی سریع قطعات، پلاستیک ABS با کد P430 می باشد. 

در جدول ذیل مقایسه مشخصات پلاستیک ABS مورد استفاده در تکنولوژی FDM و قالبسازی ارائه شده است:

Material Type
Liquifier Temp  °C
Build Speed cm/sec
Notched Izod Impact Strength Average J/m
Peak Flexural Stress MPa
Flexural Module Average GPa
Peak Tensile Stress Average MPa
Tensile Modulus Average GPa
Break Elongation Average (%)
ABS FDM
290
5.08
114.8
34.3
1.21
21.6
1.64
3.18
ABS Injection Molded
-
-
133.4
62.1
2.21
30.3
1.86
 

P430 ABSplus Material Properties

P430 Specification

دیدگاه خود را بیان کنید