شرکت پیشگام فناوران آرکا

مواد در تکنولوژی FDM,FDM,3dprint,3dprinter

مواد در تکنولوژی FDM

ماده مورد استفاده برای نمونه سازی سریع قطعات، پلاستیک ABS با کد P430 می باشد.

در جدول ذیل مقایسه مشخصات پلاستیک ABS مورد استفاده در تکنولوژی FDM و قالبسازی ارائه شده است:

Material Type
Liquifier Temp °C
Build Speed cm/sec
Notched Izod Impact Strength Average J/m
Peak Flexural Stress MPa
Flexural Module Average GPa
Peak Tensile Stress Average MPa
Tensile Modulus Average GPa
Break Elongation Average (%)
ABS FDM
290
5.08
114.8
34.3
1.21
21.6
1.64
3.18
ABS Injection Molded
-
-
133.4
62.1
2.21
30.3
1.86

P430 ABSplus Material Properties

P430 Specification


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image