پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی،پرینتر سه بعدی،چاپ سه بعدی،چاپگرسه بعدی

فیلم های کوتاهی از نحوۀ کار دستگاه Dimension  در این قسمت قرار داده شده است :

 

 

1- ویدئو 1

2- ویدئو 2

3- ویدئو 3