شرکت پیشگام فناوران آرکا

فروش فیلامنت

فروش فیلامنت

فروشندۀ با کیفیت ترین فیلامنت های مصرفی در پرینترهای سه بعدی -انقباض کم -استحکام و خواص مکانیکی عالی

۱۳:۰۱

۲۲ / ۱۰ / ۱۴۰۰