شرکت پیشگام فناوران آرکا

طراحی محصول

طراحی محصول

ارائه دهنده خدمات طراحی مدل های سه بعدی و تهیه نقشه های دوبعدی ساخت ( شامل اطلاعات مهندسی از قبیل تولرانس گذاری و ... ) . طراحی محصول بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مشتری در قالب نمونه ، ابعاد ، اندازه و ....صورت می گیرد

۱۶:۰۴

۲۹ / ۹ / ۱۴۰۰