پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی،پرینتر سه بعدی،چاپ سه بعدی،چاپگرسه بعدی

گالری تصاویر
در این قسمت بعد از ایجاد آلبوم بر روی تصویر مربوطه کلیک کنید تا واردآلبوم شوید.
  • تکنولوژی FDM-دستگاه Z Bot
  • تکنولوژی Polyjet-دستگاه Objet
  • تکنولوژی FDM - دستگاه Dimension
  • تکنولوژی FDM - دستگاه Tier Time
  • تکنولوژی SLS - دستگاه EOS
1 1
0
بازگشت